እግል ነስተብህል እቱ ለሃላ እልና ገሌ ቃላት ህግያ ትግሬ። ሳብዕ ክፋል እብ ሙሴ በኪት

እግል ነስተብህል እቱ ለሃላ እልና ገሌ ቃላት ህግያ ትግሬ። ሳብዕ ክፋል (7) (11/28/2023) ሙሴ በኪት እትሊ ክቱብዬ ገሌ ትርጉም ቃላት ትግርኛ ሕሙሹር (ጉረማሌ)፡ ሀለኮ ። ወሰበቡ እት ከበሳ ለዓበው፡ ውላድ ወኣዋልድ ከበሳ ሰበት ሀለው ምስልና “ስጋይ ስጋኻ ዘይብል ጥቓ ሓራስ ኣይቕረብ” ለትብል መሰል ቆጫበተኒ። አዜ እትላ ክቱብዬ እትወለብ። መንጎገይ ። […]

Continue reading

እግል፡ሰሓቅ፡ሕጅክ፡ዎ ምህሮ። by Dr. Yeghin Hibtes

እግል፡ሰሓቅ፡ሕጅክ፡ዎ ምህሮ። መአተዪ። እሊ፡ናይ፡ዮም፡ክቱብዬ፡kaleidoscpe በሀለት፡ሕበርበሮ ቱ፡ካእግል፡ ሕጅክ፡ሳሓቅ፡ዎትልህያ፡ዎክምሰልሁማ፡ገሌ፡ቃላት፡ትግረ፡እግል፡ንትመሀር፡እቡ፡ ለወደኩዎ፡ገበይ፡ቱ።ካሰበት፡እሊ፡ክም፡እሊ፡እንደ፡ወደኩም፡ወይ፡እሉ፡ለመስል፡ገበይ፡እንዴ፡መሀዝኩም፡ምን፡ከትቦ፡ሰኒ፡ዎዓላ።ዓመል፡ከቲብ፡ቱ።ከኣዜ፡አተንሱኒ። ኣና፡እት፡ በላዛ፡ክም፡መምህር፡ እት፡እሻቄ፡ እግል፡ተምሃሮዬ፡ሓዳይስ ፡ቃላት፡ ወክድ፡አምህሮም፡ሰልፍ፡ትርጉም፡ላቃላት፡አስእሎም  ፡    ዎሓር ፡ እግል ፡ልፍሆመን፡እት፡ዓሪፍቴ፡ነገር፡እንዴ፡ኣቴኮ፡ኣርእዮም፡ተን፡ዓልኮ። እት፡ላሓልፋ፡ሳምን፡ሙሳ፡ወድ፡በኪት ሓዳይስ ፡     ቃላት፡ ትግረ፡ኣምሄሬና። ኣዜ ፡ኣና፡ “ኣና፡ሊበል፡ላማና”፡እለን፡ሓዳይስ፡ቃላት፡ክም፡መምህር፡ኢኮን፡ ደኣም፡ክም ፡ታምሃራይ፡ናይ   ፡    መምህር ፡ ሙሳ፡ እት ፡ ዓሪፍቴ፡ነገር፡እግል፡ኣትየን ቱ። ገሌ፡ምንኩም፡ ዬ፡ሚ፡ትብል፡ሀሌካ፡ሙሳ፡ተምሃራይካ፡ዓላ፡ማሚ፧ ከኣፎ፡እንታ  ዮም ፡ተምሃራይ ፡ዎሙሳ፡ዮም፡መምህርካ፡ገብኣ፡ም፡ትብሎ፡በሊሼ፡እሊ ቱ።እሎም፡ጎዋራና፡ሰብ፡ትግራይ፡እት፡መስሎ፡ክእና፡ልብሎ፡”ዘቤኔ፡ግርንቢጥ፡ማይ፡ለዓቀብ”፡ (ፍቭክ፡በሎ-smile)። ገድም፡ኣዜ፡ክል፡ሓዳስ፡ቃል፡ምን ፡ሙሳ፡ላትመሃርናሄን፡እት፡ሙሉእ፡ሓሳባት፡እግል፡ኣትየን፡ቱ። ወረዛ፡     ሕጻን፡ በጽሕ፡እት […]

Continue reading

እግል ነስብህል እቱ ለሃላ እልና ፡ጌለ ቃላት ህግያ ትግሬ። ሳድስ ክፋል

እግል ነስብህል እቱ ለሃላ እልና ፡ጌለ ቃላት ህግያ ትግሬ። ሳድስ ክፋል እብ ሙሴ በኪት። መንደፍ ። ሕማም መዓስራይ (ኣድግ፡ ባቃል፡ ወፈረስ) መዓስራይ” ናይ ሰልሲቶም ናይ ሕበር ስምታ። “ወ፡ ኣግዕራ”ሃዬኒ እግል ፡ዓጣል ወ፡ ኣባግዕ ናይ ሕበር ስምታ ። ወ“ባሃይም” እግል ኣሓ። (ከብቲ) ወ፡ “እንሳ” እግል ገመል ተብዓት ወ፡ እግል ኣንሰት እብ […]

Continue reading

እግል ነስተብህል እቱ ለሃላ እልና ቃላት ህግያ ትግሬ።

እግል ነስተብህል እቱ ለሃላ እልና ቃላት ህግያ ትግሬ። (ሓምስ ክፈል) 10/11/2023 እብ ሙሴ በኪት ወረዛ ። ባጽሕ ፥መንደላይ፥ ስነት ህዳይ፥ መስኒ፥ ገልጋላይ፥ ሻቃላይ፥ ወረዛ። ኢሃዲ። (እላ ኣና እብ ወረዛዬ ሃለኮ ኢሃዲ ጂብ ፋርቅ ኣለብ ሰላዲ) ዛልም። ካይን፥ በዓል ተሓቲት፥ በዓል ዓመጽ፥ ዛልም። ለምድር ዝላም ዛልም ቱ። ብርክ ። ብርክ እግር […]

Continue reading

በዓል 150 ዓመት ቤት ክስታን ዎ ቤት ምህሮ ገለብ ፍቃዶ ዎ ኣትፋቅዱና

በዓል 150 ዓመት ቤት ክስታን ዎ ቤት ምህሮ ገለብ  ፍቃዶ ዎ ኣትፋቅዱና እብ ዳ/ር የጊን ህብተስ ዎ ገብሩ ዓይላይ፥   ዮም እት እላ ልእከት እግል ኒበሎ ላናሓዘ፥ እላ ቤት ክስታን ዎ ቤት ምህሮ ገለብ፥ እግል ሰብ ማንሳዕ እብ ፍንቱይ ዎ እግል  ሙሉእ ሻዓብ ኤርትራ እብ ዓቢሁ ላኣበርከተቶ ዓቢ ህያብ እግል […]

Continue reading

ሓዲሸ ዓመትን ማሕበርና ውላድ ሃይገትን ብ አኽሊሉ ልጃም

ሓዲሸ ዓመትን ማሕበርና ውላድ ሃይገትን አዛ ዓመት 2022 ምበር ተወዲኣ ሕማቕን ጽቡቕን በሊዓ በሉ ሃየ: ሐሕማቑ ንጉሓፎ፡ ጸጽቡቑ ንሕቖፎ ተስፋ ንቀነት ንራህዋ ቅሳነት 2023 መርሓባ ንበላ ብፍቕሪ ንቀበላ ዋንኣ፡ ረቢ እንካብ ኮነ ሳልኡ እሞ እንታይ ተሳእነ ሰሰናዩ ጥራይ ንሕና ንመነ ትምኒት ሓድሽ ዓመት ኣብ ክንዲ ህውከት፡ ሰላም ኣብ ክንዲ ምብትታን፡ […]

Continue reading

ኣያ ዓልና፡ ወ ኣያ ሃለና by Yassin Abrahim

ኣያ ዓልና፡ ወ ኣያ ሃለና ያሲን ( ግረነት) ኣብራሂም 6/13/2022 መንሳዕ ኣያ ዓልና፡ ኣዜ ኣያ ሃለና ኣፎቱ፡ ዛዓትና ቃወና– ራሳዓና ኣፎቱ ክቱብና / ትግራይት ኣብደና ክቱብ ፍደል ትግራይት / ትግርኛ እት መንሳዕ ወለደት፡ ዲብ ገለብ ድገና ዲብ እሊ ዘበን ሓር ታራፍና። ኣፎ ኢእንከትብ ታሪክና፡ ታሪክ መንሳዓና ወቃይ ሸያምና፡ መሻይክና፡ ወ […]

Continue reading

እግል ነስተብህል እቱ ለሃላ እልና ገሌ ቃላት ህግያ ትግሬ። ራብዕ ክፋል እብ ሙሴ በኪት

እግል ነስተብህል እቱ ለሃላ እልና ገሌ ቃላት ህግያ ትግሬ። (ለራብዕ ክፋል) (ጉራማለ ትግሬን ትግርኛን) እብ ሙሴ በኪት ። 3/3/2022 ዋድቅ ። ጻሕ ቢሂል። ምን ሮሻን ለወድቃ ሼይ (ካብ ርሻን ዝወደቀ ነገር) ንበሎ። ምን ውቁል ሺይ እብ ሳሓቢት ዎክ ሓናጊት (gravity)ለወድቃ። (ለሓናጊት ምንላ “ሓነግ” ለብል ቃል አፍገርክዋ) ዋድቅ፡ ቱ። ብቅመት፤ ግዕሸት፡ […]

Continue reading