ኣዝዩ ሓጺር ዛንታ መቦቆል ወሎዶታት ደቂ ሃይገት። by Mussie and Gerezgiher Bekit

ኣዝዩ ሓጺር ዛንታ መቦቆል ወሎዶታት ደቂ ሃይገት። ብሓልዮት ሙሴ በኪትን ገረዝግሄር በኪትን ዝተዳለወ። 06/14/2020  እቲ ኣዝዩ ጥንታዊ ወሎዶ መንሳዕ ምንጩ ካብ ኢሽማዒል ወዲ ኣብራሃም እዩ። ኢሽማዒል ካብ ኣቡኡ ኣብራሃምን፡ ካብ ኣዲኡ ኣጋርን ብ1930 ቅድመ ልደት ክርስቶስ ተወሊዱ። መወከሲ (ኢንሳይት ቡክ Insight Book ገጽ 1225 ርአ።)  እሽማዒል 12 ደቂ ነበርዎ። እቲ […]

Continue reading

ተብል፡ ሚ፡ ታ፡ ወአብጽሖት፡ ሐሊብ፡፡ By Mussie Bekit

ተብል፡ ሚ፡ ታ፡ ወአብጽሖት፡ ሐሊብ፡፡ (Churning Container and Delivery of milk) እብ፡ ሙሴ፡ በኪት። May 10, 2020 ተብል፡ ምንሚ፡ ትትሻቄ? (ተፈይቶ እብ፡ ትግርኛ) ተብል፡ ምስላ፡ መድቢኢሃ፡ “እፋ”’ለልቡሎ፡ ምን፡ ድርቅ፡ ትክዐሌ፡ (ላኻ ብትግርኛ) ትትሻቄ። ወለመሐዘሊሃ፡ “ውስብ”ለልትበሃል፡ ምን፡ አንጀባ፡ (ዒቃ ብትግርኛ) ልሻቄ። ተብል፡ እትላ፡ ባክላ፡ ጽጋዳ፡ ምጥረቃት፡ ባ። ወላምጥረቃት፡ መራ፡ ንኡሻይ፡ ዕጨተታይ፡ […]

Continue reading

ስሓቅ፡ ለራኣ፡ ዕንቱ፡ ትብራህ። By Mussie Bekit

ስሓቅ፡ ለራኣ፡ ዕንቱ፡ ትብራህ። (ድግም-ፍናን)(ልብ-ወለድ) እብ፡ ሙሴ፡ በኪት። 05/05/2020  ድጌ፡ ዐድ፡ “ዐፍዬት፡ ልትበሀል። ሰብኡ፡ በኪት፡ ወሕያይቱ፡ ብዝሕት፡ ዐለት። እግል፡ እሙ፡ ወአቡሁ፡ ኦሮ፡ ወድ፡ ብክር፡ ‘ስሓቅ፡ ለልብሎ፡ ወልዶም፡ ወድ፡ ሐምስ፡ ሰነት፡ (ሖል)፡ ምስል፡ መሳኒቱ፡ እግል፡ ልተልሄ፡ አስቡሕ፡ ምን፡ ቤት፡ ፋግራ። ወአደሓ፡ በሀለት፡ ሰር፡ ምዕል፡ ክም፡ ገኣ፡ ለመሳኒቱ፡ እግል፡ ጻብሕ፡ ቤት፡ ቤቶም፡ […]

Continue reading

ዝያረት፡ ሕልምዬ፡ ዲብ፡ ዐድ፡ ወርሕ። By Mussie Bekit

ዝያረት፡ ሕልምዬ፡ ዲብ፡ ዐድ፡ ወርሕ። (My dream of pilgrimage to the moon) እብ፡ ሙሴ፡ በኪት። 5/4/2020 እላ፡ ማሌ፡ ምን፡ ስብክ፤ ክም፡ ሳጋማ፡፡ ምንኮር ፡ቱ፤ ሕልምዬ፡ ዝያር፡ ዐድ፤ ወርሕ፡ ታሓልማ። ረዪምዬ፡ ሀላ፡ እንዴ፤ ቤላ፡ ኢታኣጋማ፡፡ እግል፡ ልዛየሮ፤ በኑ፡ ጋ’ማ፡፡ ማሌ፡ ሊሊት፤ ስም፡ ወርሕ፡ ክም፡ ናቅማ፡፡ አዋንዬ፡ ምን፡ ከርሱ፤ እሉ፡ ሓ’ማ፡፡ ጀመል፡ […]

Continue reading

ዛንታ ቊንጭን ትዃንን ። by Mussie Bekit

ዛንታ ቊንጭን ትዃንን ። (ልብ-ወለድ) ብሙሴ በኪት። May 1, 2020  ብመጀመርያ ምስ ቊንጪን(ቍንጭን) ትዃንን ከላለየኩም ፍቐዱላይ። ቍንጪን ትዃንን ምስቶም ካልኦት ባልዕ መጸይቲ ደም ኢዮም ዚቚጸሩ። ወይ ድማኒ ካብ ደመ-ውዑያን እንስሳታት መሮርን፤ ዘቤትን ፤እንተላይ ካብ ደም ሰብ ዚምገቡ ሓሸራታት‘ዮም። ትዃን ከም ጠበቕ ኣዳራሻት ንጉስ ዚደፍር፤ ኣብ ውሽጢ ገዛ ቋቑራ መንደቕን፤ ኣብ […]

Continue reading

ሐሊብ። By Mussie Bekit

ሐሊብ። እብ፡ ሙሴ፡ በኪት። 4/28/2020 ዮም፡ ሐሊብ፡ ወአትና፡ ጽኑብል፡ ሰበት፡ ፋቃድኮ፡ እብ፡ ሐሊብ፡ ክተብ፡ ቤለኒ፡ ለአዋይንዬ። ሐሊብ፡ ሐሊብ፡ ቱ፡ ደአም፡ ብዙሕ፡ አስማይ፡ ቡ፡ ክምላ፡ ጅንሱ፡ በሀለቼ፡ቱ። (1) ሐሊብ፡ ማጢቅ፡ —(sweet/raw milk) ገሌ፡ እንደይ፡ ልትሓበር፡ እቱ፡ ወእንደይ፡ ፋልሕ፡ እባ-እባ፡ ለትሰትዮ፡ ዎክ፡ እግል፡ ልትማሓጽ፡ እት፡ ተብል፡(ቶፋ) ለልትጀለል፡ ሐሊብ፡ ቱ። (2) ሐሊብ፡ ውጹር፡ […]

Continue reading

ምድር፡እግል፡በዓል፡ሰብር፡ጻብሕ by Dr. Yegin Hibtes

ምድር፡እግል፡በዓል፡ሰብር፡ጻብሕ (Dawn comes to those who are patient). By Dr Yegin Hibtes 4/26/2020  አቡዕቦታትና፡እት፡መስሎ፡ምድር፡እግል፡በዓል፡ሰብር፡ጻብሕ፡ልብሎ፡ዓለው።ዓቤ፡እላ፡መሰል፡እላ፡እት፡እሊ፡ላሀሌና፡እቱ፡ኣውካድ፡ ምን፡ቤትኩም፡ኢትፍገሮ፡ዎክም፡ሓርብ፡ማይ፡እት፡ሻግዒት፡ላልትዋሸቅ፡እት፡ዉሻጤኩም፡ዋቫቆ፡ላልብል፡ዘበን፡ሰበት፡ላዓረና፡እብ፡ምርዱይ፡ዓቢና፡ዎንኡሽና፡ሰብር፡ዎከሃላት፡እግል፡ንትላመድ፡ሀላ፡እልና። ሕስብ፡ምን፡ነብል፡እሉ፡እሊ፡ሕማም፡ ኮሮና፡ኡኩይ፡ሕማም፡ቱ።ውሉድ፡ዋልደቱ፡ላኢባጽሕ፡እቱ፡እሲት፡ዎእናስ፡እትዎሮት፡ዓርቀይ፡ ላኢሰክቦ፡እቱ፡ጽብሓት፡ምድር፡እንዴ፡ፉራርካ፡ ኣማቃርብ፡እብ፡ድራርካ፡ላኢታዓይር፡እቱ፡ዎቤት፡ክም፡ዕርካ፡ጅናካ፡እት፡ልስዔ፡ምን፡ልትከባታካ፧ያዕ፡ያዕ፡ አስክ፡እትሓጻብ፡ዎልባቬ፡እቃይር፡ኢሓቅፋካ፡ዎኢእስዕማካ፡ላትብል፡እቱ፡ዋቅት፡እብ፡ምርዱይ፡ምስል፡ጾም፡ዎጸሎት፡ ሰብር፡ዓቅል፡ዎካሃላት፡ላትሓዝዮ፡ዘበን፡ቱ።ካሰብር፡ዓቅል፡ዎካሃላት፡እግል፡ንትመሀሮ፡ዎናኣምሮ፡ሀላ፡እልና፡፡ካሰብት፡እሊ፡ሰብር፡ዓቅል፡ዎካሃላት፡ላለታባብዕ፡ገሌ፡ሓሳባት፡እግል፡ኣትካፍሌኩም፡አፍስሑ፡እልዬ። 1፡ጭንቀት፡ዎሓሩቀት፡አውግዞ። ጭንቀት፡ዎሓሩቀት፡ዎአንጰርጰሮት፡ምን፡ተዉሕዶ፡እሊ፡ኣዉካድ፡ጸገም፡እብ፡ሰላም፡እግል፡ትሕሎፎ፡ቃድሮ።ካ፡ጭንቀት፡ዎሓሩቀት፡ዎአንጰርጰሮት፡ ከአፎ፡እግል፡ነወግዶ፡እንቃድር፡ምን፡ትብሎ፧ኩሉ፡ላእሉ፡ወዱ፡ጋራት፡ወይ፡ዕማማት(Goals)፡እብ፡ሰብር፡ዎካሀላት፡እግል፡ትከሉሶ፡ሀላ፡እልኩም።ላገኣ፡ዕማም፡ቀደም፡አምበቶትኩም፡ከአፎ፡ክም፡ታታልዉ፡ቃደም፡አምበቶትኩም፡እግል፡ትሕሰቦ፡ዎእግል፡ታትዋይኖ፡ እቱ፡ላትሓዜ።እብ፡ሻፋግ፡ላገብእ፡ጋር፡ብዙሕ፡ፋይድት፡አለቡ፡ዸአም፡እንዴ፡ሓሰብካ፡ዎአስታንታንታካ፡ላትወድዮ፡ጋር፡ኣክሩ፡ሰኒ፡ዎዕሙር፡ገብእ። እት፡መናበረትና፡ሰብር፡ዎካሃላት፡ምን፡ነዘውትር፡ምስል፡ጼዋ፡ቤትና፡ፋትችና፡ዎማሻቂትና፡እብ፡ቀሊል፡እግል፡ንትፋሆሞም፡ዎእግል፡ንቅረቦም፡ዎሰኒ፡ርክብ፡መናበረት፡እግል፡ለሀሌ፡እልና፡ሙርዱይ፡ቱ። 2፡ምንቅስቃስ (Exercise)አዘውትሮ. እብ፡እሊ፡ዘበን፡እት፡ቤትካ፡ዋሻቆት፡በሊዕ፡ዎስካብ፡ክል፡ሓቴ፡እብ፡ዋክዳ፡ዎዓቀን፡እግል፡ልግባእ፡ ለስትህል።አምበል፡ቅያስ፡እንዴ፡በላዕና፡ምን፡እሰክብ፡ዎክም፡ቀናጽና፡እባእባ፡እንዴ፡ኣብዛሓና፡ምን፡እንወስክ፡እቱ፡ዴርሆ፡ማይ፡እግል፡ንምሰል፡ቱ።ካሰበት፡እሊ፡እት፡ቤት፡ዉቩቃም፡እት፡ሀሌና፡ላእንወድዮ፡ጋራት፡እግል፡አትሀጅገኩም፡አተንሱኒ፧ ፨ሰልፍ፡ኩሉ፡ምንቅስቃስ (Exercise)፡ናብዝሕ።እሊ፡ቀሊል፡ጋር፡ቱ።እት፡ጅዋ፡ቤትና፡ወይ፡እት፡አፌትና፡እግል፡ኒደዮ፡ላእንቃድር፡ሀላ።እት፡ምዕል፡ፍንጌ፡5ሽሕ፡ዎክ፡10 ሽሕ፡ስድር፡ምን፡እንገይስ፡ ላእሉ፡በልዓና፡ሓቅቅ፡ዎአልባብና፡ግሩም፡እግል፡ልዝበጥ፡ቃድር።ሓካይም፡አልባብ፡እት፡ምዕል፡10 ሽሕ፡ስድር፡ደው፡እት፡ልብሎ፡መክሮ። ፨ክምሰልሁማ፡ እት፡ እሊ፡ኣዉካድ፡ኮሮና፡እት፡ቤት፡እግል፡ኒደዮ፡ላእንቃድር፡ ሓዲስ፡ጋር፡እግል፡ንፈትን፡ሀላ፡እልና።ክሱሴን፡ዉላድ፡ታብዕን፡ምስል፡ሞኦቫት(Kitchen)፡ቤትኩም፡ሌለዉ።ዎዎሮ፡ሓዲስ፡ሕንክል (Meal)፡እግል፡፡ኖስኩም፡ልግባእ፡ማ፡እግል፡ጼዋ፡ቤትኩም፡አብሽሎ፡፡ሰልፍ፡መረት፡ምን፡ኢትናጁሕ፡ሰአየት፡ኢትቅራጮ፡ካልእ፡ዶል፡ፈትኖ።አና፡ሕልበት፡ላልትበሀል፡አት፡ምድር፡ትግራይ፡ላታአመርኩዎ፡ናብራ፡እግል፡ኢዴ፡ፈተንኮ፡ዎክልኤ፡ዶል፡ጫሕ፡አብልኮ፡ደአም፡ልሳዕ፡እደዬ፡ሀይብ፡ኢሀሌኮ፡ሳልስ፡ዶል፡እግል፡እፈትን፡ቱ። ፨ጌጋ፡ልክለአኒ፡ደኢኮን፡ምን፡አድሕድ፡ሪሞ፡አድሕድ፡አሪሞ፡ኢኮን፡ካሰበት፡ እሊ፡ እግላ፡ረዪምኩም፡ለሀለው፡ዋልደትኩም፡ዎዓባዪ፡ሐዉኩም፡ዎሓዋትኩም፡እብ፡ቴሌፎን፡ሚ፡ሀሌኩም፡ቦሎም።እት፡እሊ፡ዘበን፡ምን፡ቤትካ፡ኢትፍገር፡ህግያ፡እብ፡ቴሌፎን፡ምስል፡ዋልደትካ፡ውላድካ፡ዎፈተችካ፡ዕረፍ፡ዎሰላም፡ሀይበካ፡ካኢትሕማቆ፡ሀለው፡ሀለው፡በሎ። ፨ክምሰልሁማ፡ደሩስ፡ላትፈቱ፡ደሩስ፡ጽዮን፡ወይ፡መዝሙር፡ሰላም፡እንዴ፡አፍገርኩም፡ዎ፡ረቢዬ፡ሰሀል፡ዉዴ፡ድረሶ።ሕላይ፡ላትፈቱ፡ሀዬ፡ሕላይ፡ወድ፡ሼክ፡ወይ፡ሕላይ፡ሄሌን፡መለስ፡እንዴ፡ከፈትኩም፡ከሽ፡በሎ። እት፡መከለሲ፡እግል፡ኢበለኩም፡ቱ፡ላሓዜ፡እግል፡ኩሎም፡ሓውና፡ዎሓዋትና፡ዉላድና፡ዎአዋልድና፡እት፡ሞያ፡ሕክምና፡ክም፡ሓካይም፡ነረስስ፡ዎእሉ፡ለመስል፡ሽቅል፡ሻቁ፡ለሀለው፡እብ፡ጸሎት፡ፍቆዶም። ገድም፡ምን፡ኩሉ፡መለገት፡ምስላ፡ፋግራ፡ለፍግራና፡እት፡እብል፡ናይ፡ዮም፡ምዕል፡ክቱብዬ፡አከትም። የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡ እናስ፡መንሳዓይ።

Continue reading

አከይ፡ ውርስ፡ አውረሳውና። by Mussie Bekit

አከይ፡ ውርስ፡ አውረሳውና። እብ፡ ሙሴ፡ በኪት። 4/21/2020 አውሩሱና፡ እንዳይ፡ እንብሎም፡ እንዳይ፡ ንትጋመ፡ ምስሎም፡ አንሳት፡ ምን ፡ገብእ፡ ዎ፡ ተብዐቶም፡፡ አውረሳውና፡ ከገሰው፡ እግል፡ ሐቴ፡ ፍሬተት፡ ሀርወን፡ እት፡ ልብሎ፡ ዎዐጀው፡ ለልትባላዕ፡ ብዕድ፡ ፍሬ፡ ሚዶል፡ ሐግለው፡ እግል፡ ረቢ፡ ኢተኣዘዘው፡ እት፡ ለኣምሮ፡ አትዋየነው፡ ከላ፡ እኩይ፡ ፍዕል፡ ሼጣን፡ ሐረው። አቡና፡ ኣብ፡ ቃኤል፡ ሞት፡ ክም፡ መይት፡ ሚዶል፡ […]

Continue reading