እግል ነስተብህል እቱ ለሃላ እልና ገሌ ቃላት ህግያ ትግሬ። ሳብዕ ክፋል እብ ሙሴ በኪት

እግል ነስተብህል እቱ ለሃላ እልና ገሌ ቃላት ህግያ ትግሬ። ሳብዕ ክፋል (7) (11/28/2023) ሙሴ በኪት እትሊ ክቱብዬ ገሌ ትርጉም ቃላት ትግርኛ ሕሙሹር (ጉረማሌ)፡ ሀለኮ ። ወሰበቡ እት ከበሳ ለዓበው፡ ውላድ ወኣዋልድ ከበሳ ሰበት ሀለው ምስልና “ስጋይ ስጋኻ ዘይብል ጥቓ ሓራስ ኣይቕረብ” ለትብል መሰል ቆጫበተኒ። አዜ እትላ ክቱብዬ እትወለብ። መንጎገይ ። […]

Continue reading