ዳሓንዓል ኣብራሃም ሓሰብኣነቢእ -ወድ ጋብሻ by Yassin Abrahim June 16, 2021

ዳሓንዓል ኣብራሃም ሓሰብኣነቢእወድ ጋብሻ

እኩይ ስማዕ ሳምዓኮ መርድእ

እብ ሞት ኣብራሃም ሓሰብኣነቢእ

ዓቢ እናስ ዋድቃ፡ መን ኣካኑ ደብእ

በዓል ሰኒ ውዳይ ዓላ፡ ያታይም ለደፍእ

ርሕማይ ዓላ፡ ሕጉዝ ለረድእ።

ገለብ ሓቆሁ፡ መን ልታምናያ

ሓብና ሓቆሁ፡ መን ልትዛያራ

መሓዝ ጋባና፡ መን ወርዳ።

ሖሉ ሖል ራማዳን ጾም

ኣቡየ ልልእከኒ ዓላ ዲም ኣብራሃም

ልትፋቃደኒ ክምእላ ኣምዕል ዮም

ክም ልርኤኒ፡ ኣቡካ ለኣከካ ወድ ዕሉም።

ለስተብደ፡ ልሻልዕ ምንላ ጃርዲን

ዘይቱን፡ ኣራንሺ መንደሪን

ሃይብ ዓላ እግል ዓድ ኣብራሂም

ኣስክ ሓልፍ፡ ጾም ራማዳን።

ኣሳናይ ረኤኮ ( 2018) ላባርህ ወጅህካ

ኢሓማቕኮ በክት ረከብኮ እግል ሓምዳካ

ክግድም ወድጋብሻ ደሓን ላሃባካ

ረቢ ባቡ ለርሕብ እልካ ልትካባታካ

እብላ ሰኒ ብዙሕ ህያብካሳዳይትካ

ኣና ያሲን ( ግረነት ኣብራሂም) ዲማ ኢእትራሳዓካ 

Posted in Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *