ሓጫር ሕላየት እግል መፍቃዲ ኣብረሄት ጨዋይ by Gerzgiher Bekit

ሓጫር ሕላየት እግል መፍቃዲ ኣብረሄት ጨዋይ

እብ ገረዝግሄር በኪት

08/10/2020

ኣብረሄት ወለት ጨዋይ ወለት ኣስመራ ኢበለኪ ማ ወለት ገለብ

ኣዳምኪ ብዙሕ ቱ ማን ዎድገለብ

ኣርሄት ወለት ጨዋይ ለበዓል ኣማን

ወለት ጅቤት እንቲ ወለት ጁክት ወለት ዕትማን

ሕት ናፋዕ ወድ ዕትማን ለመስኒ ኢኖ ሊትማን

ለእግል መንሳዕ በዓል ሓበን ዎኤማን

እም የታይም ዓልኪ ዏሕርመት

መትካባይት ዎፈታይት ኣዳማ ዓልኪ ለጻጋይት

ጋሻኪ ልግባእ ማሓልፋይ ገበይ ሴማ ኢቤይት

ዮም ክላ ሃይገት በከኪ

ልትፈለ ዋጅብና ዓላ እግል ንሕደረኪ

ናይ መከለሲ ወክድ እግል ንሳራሓኪ

ደኣም ሚ ልግባእ ኮሮና ከርዔና ምን ቀብርኪ

ከሚ ኒበል ደሓን ለሀበኪ ሓቆ ጣላቅኪ ለሽፍር

እግል ላተርፈው ኤማን ለሀብ ዎጥዉል ዕምር

Posted in Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *