ደሓን፡ ለሃባካ፡ ኣያ፡ ገብረስ፡ ወድ፡ እስጢፋኖስ። by Mussie Bekit

ደሓን፡ ለሃባካ፡ ኣያ፡ ገብረስ፡ ወድ፡ እስጢፋኖስ።

(ኣቡና ገብረስ እስቲፋኖስ ሐመድከር እት ሰነት 1922 ወርሕ 8 ዕለት 26 እት ገለብ ትዋላዳ ዎእት ሰነት 2020 ወርሕ 8 ዕለት 30 ምን እላ እድንያ እት ከረን ዓራፋ ዎእት ገለብ ትቃባራ)

ምን፡ ሙሴ፡ በኪት።

ደሓን ለሃባካ ጽዕዱይ፣ ጭሎይ ጨላሞ።

እብ ሕውራረት ለፋጃዓካ፣ ለእደዩ እንዳይ ትሳለሞ።

ሓዬት ግሱይ መስል ዲብ መንገኤት፣ ለሓሪሽ ለስተሉሞ።

ወገጽ መልኣክ መስል ለላሊ፡ ልትሓሎሞ።

በፍተት ጸዓዳ መስል ወሸወት መስከረም፡ ብክር ዓምዓሞ።

መሃነንካ እንዳይ ተበዴ ኣፉካ ፣ እንዳይ ተዓምሞ።

ብላይ ከፈንካ ኣዳላካ ለሞላይ እንደይ፣ ትትያመሞ።

ሳንዱቅ ግናዘትካ አዳላካ ፣ ለኤማንካ እንዳይ ካርሞ።

ወሕፍረትካ አዳለካ ለዕንታትካ፣ እንዳይ ሻሙሞ።

ወሳቡነት ገሮብ አዳለካ፣ ለማይ እቡ ቃሙሞ።

ናይካ ላታ ባናታ ሓዬት፣ ለሞት ደፍር።

ገለሁ ምን ሞት ሀርብ ወእንታ ዲብ ፣ሞት ነፍር።

ቅዲት ሰተካ እላ ሎሃ መክረሃት፣ ለዲማ ኢተነብር።

እላ ኣና ተልካሃ እግል ሞት፣ እንዳይ ባድራካ ብድር።

ሰላልካሃ አስቡሕ ምሴ፣ ወፈጅር ።

ሰኒ ካማ ቴላካ ምንካ፣ እት ከጅል።

ሐጥር ሓቆ ነዋ ለኢበድል ቆሉ።

ምን በዲርካ አማርካሃ እድንያ፣ ክምታ ቤት ዶሉ።

ሽንከት ቃላቅል ትባጋስካ ገብረስ፣ ሰኒ ፋሉ።

መልኣክ ረቢ ልትካባታካ እንዴ፣ ቃንጻ እብ ብጣሩ።

ዱሑራም ሓዳግካ ደሃባ ወኣባባ ፣ ለመነቲት፡

ሃና ወማርታ ተማስሎታት፣ ፈነቲት።

ደበሳይ ወጳውሎሳይ ለክልኦት፣ ሰብ አደብ።

ሙሳ ወመስመራይ ለክልኦት፣ ሰብ ዐይብ ወሐሰብ።

ካገድም ደሓን አስምን እብላካ፣ ኣስክ ምን ስብክ ሳግም።

ከእት ሐባራካ እብ ተረቼ፣ ምስል እግል ንዳግም።

“ጭሎይ” እቤሎ፡ ለሑዬ፡ እሊ፡ ቃል፡ ትግሬ፡ ናይ፡ በዲር፡ቱ። ወትርጉሙ፡ ሓሊብ ሳፊ፡ ኣስሊ፡ በሃለት ቱ። ወ”ጨላሞ”እቤሎ፡ ለሑዬ፡ እሊማ፡ ቃል፡ ትግሬ፡ ናይ፡ በዲር፡ቱ።

ወትርጉሙ፡ ውህር፡ መንባ፡ ስናቱ፡ በሃለት፡ ቱ። ወላ፡ ብዕድ፡ ትርጉሙ፡ ክተፍ፡ ሕሬይ፡ ሕሩይ- ምርኡይ፡ በሃለት ቱ። ከእላ፡ ሕለት፡ እላ፡ እብ፡ ስም፡ ኩሎም፡ መንሳዕ፡ ውላድ፡ ሃይገት፡ ወኩሱሰን “ወልዬ፡ ገብረስ፡ ወድ፡ ኣደብ፡ ቱ፡ ጣይ፡ አቡክም” ልብሎ፡ ወማራ፡ ፈትዮ፡ ለዐላ፡ አቡዬ፡ በኪት፡ መሐመድ፡ እግል፡ መርሑማይ፡ ገብረስ፡ መፍቃዲ፡ ትግባእ፡ እብል።

Posted in Posts.

2 Comments

  1. What a great tribute to a great man Mussie huye.
    I happened to strike few conversations with our father Gebres during his visit in the U.S. A wonderful heart loaded with wisdom. I only wish these types of people lived forever so we can continuously benefit from their knowledge. Indeed, Mensae has produced so many leaders, intellectuals, heroes, historians, linguistics, public speakers, spiritual leader, and the list goes on and on. Makes me so proud to be part of this great community of noble leaders. They left a great legacy behind them, I am sure Mensae have produced many more who can pass the baton so to speak to the next generation. From time to time as I hear a departure of our wise mothers and fathers, I worry if we have retained enough from them to be able to transfer it to upcoming generations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *