በዐል ፡ ምዕል ፡ ዐባይና፡ ገዚረት By Mussie Bekit

በዐል ምዕል ዐባይና፡ ገዚረት።

እብ፡ ሙሴ፡ በኪት።

04/06/2020

ፍድብ፡ ዎ፡ ሐጣር፡ እግል፡ ተዐብት፡ ሌጣ፡ ቅጡም፡ ኢኮን። ንግስትታት፡ ኣዋልድ፡ ኣንስ፡ ምን፡ ተብዐት፡ ዎ፡ ኬን፡ ናይ፡ ፍርስነት፡ ታሪክ፡ እንደ፡ ኣትራባያ፡ ላሓልፋያ፡ ብዝሓት፡ ተን። ንግስትታት፡ ሌጣ፡ እንደይ፡ ገብኣ፡ ብዕዳት፡ ኣዋልድ፡ ኣንስ፡ ዲብ፡ ሕራበት፡ ምን፡ ገብእ፡ ዎ፡ ወራር፡ ዐድ፡ ቃጻፍ፡ ኣባይ፡ ለሳባራያ፡ ዎ፡ ወሪድ፡ ኣባይ፡ ለናትላያ፡ ብዝሓት፡ ተን። ሓቴ፡ ዶል፡ ደግያት፡ ሃይሉ (ሐይሉ) ለልቡሎ፡ ብእምነት፡ ወድ፡ ቴድሮስ (ሓር፡ ከንቴባይ፡ ለትባሀላ)እትቁጹቡ፡ ሰበት፡ ዐላ፡ እት፡ፍንጌ፡ ሰነት፡ 1867 -1869 ንዋይ፡ ብእምነት፡ እት “ስም፡ አላባ፡ “ ዛምታ። ዎ፡ ካልእ፡ ወክድ፡ እንደ፡ አቅባላ፡ እግል፡ ንዋይ፡ ብእምነት፡ ወድ፡ ቴድሮስ፡ እት፡ ኣግዓሮ እት፡ ተንቡካት፡ ዘምታ፡፡ ካሕራበት፡ ክም፡ ገኣት፡ ኦሮት፡ ምን፡ ዓቃይቶት፡ ( ዓሳኪር) ሃይሉ ( ሐይሉ) ቤት፡ ዓባይና፡ ገዚረት፡ እግል፡ ልበርብር፡( ልስራቅ) ክም፡ ኣታ፡ እባ፡ ወሪዱ፡( ሕልቅሙ ፥ ቁቃቱ፥ ግርግመቱ፥) እንዴ፡ ለፍ፡ አበለቶ፡ ሻንቃቶ፡ ዎ፡ ሐር፡ እብ፡ ሞቅረት፡ ( እበነት፡ ሓምለት፡ መጥሓን፡ ለልጥሕኖ፡ እባ፡ ምን፡ ሓጺን፡ ለተርር) ረኣሱ፡ ጫፍላቃቶ። (ድግም፡ መንሳዕ፡ ገጽ፡ 61ርኤ/ይ ) ዎኦሮት፡ እናስ፡ ደብሩ፡ ወድ፡ ዕሪት፡ ለሉቡሎ፡ ፡ ምን፡ ዓቃይቶት፡ ሃይሉ ( ሐይሉ) ኦሮት፡ እናስ፡ ቃትላ፡ ካላ፡ ጽዋሩ፡ እንደ፡ ሰልባ፡ እትሳቃራ።  ዎ ፡ ካራዪ፡ ሃይሉ (ሐይሉ) ኣፍቃር፡ መንሳዕ፡ ክም፡ ረኣው፡ ሼንከት፡ ሓር፡ ሐረግርገው፡፡ ( Retreat)  ከእንደ፡ አዜ፡ እግል፡ እላ፡ ሓጥረት፡ ዓባይና፡ ገዚረት፡ እላ፡ ሽንብር፡ እላ፡ እብል፡ እላ።

ወለት፡ ሃይገት፡ ገዚረት

ከብደት፡ ህመም፡ ባልዓት፡ ሓጥረት

እት፡ ቅብላት፡ ርሳስ፡ ባጥረት

ምን፡ እናስ፡ ትትሐረ፡ ዛይደት፡ ፍጥረት

ገመኔ፡ ዲብ፡ ደብዐታ፡ ጫፍረት።

እባ፡ ቁቃቱ፡ ለፍ፡ አበለቶ

ዓቃይታይ፡ ሃይሉ፡ ትንፋስ፡ ከልአቶ

ዎእግል፡ ልትሳራሕ፡ እብ፡ ሞቅረት፡ ፋቅዓቶ

ገዚረት፡ ክም፡ ስማ፡ ለእብ፡ ማያት፡ ሕጹር

ኢትትሀበር፡ ሐሊብ፡ ውጹር።

ላማንዱቅ፡ ኢፈርሀኪ

አተብረክዮ፡ ኣባይ፡ ገኣ፡ ፍዛኪ

ዎእግል፡ ክላ፡ ሃይገት፡ ሰኒ ፡ፋል፡ ኣፍገርኪ።

ገዚረት፡ ወለት፡ ኣብ፡ ገላይ፥ እሽሓቅ፥ ዎ፡ ኣብረሄ

እሳት፡ ዓልመት፡ ለዲብ፡ ጋድም፡ ትልዔ

ገያዲት፡ ገመኔ፡ ለተለንቤ፡ ዎትስዔ።

ወለት፡ ዜናይ፥ ተስፎይ፥ ዎዛውል

ልእተ፡ አዘምኪ፡ ምኑ፡ ለቤትኪ፡ እግል፡ ልቃዋቅል

ትም፡ ትቤይ፡ ምኑ፡ ልብኪ፡ ኢሳብካ፡ “ቃላቅል”

ሰኒ፡ ሰብታ፡ ኢማልጫ፡ ምን፡ መዋቅል

ሀድአ፡ ሰብር፡ ወዳ፡ ዎዐቅል።

ሐረትምኪ፡ አገድር፡

በድር፡ ሰኒ፡ በድር፡

ረዪምቱ፡ ባርር፡ ዎሳድር፡

ወሪድ፡ ሓቆ፡ ጻብጣ፡ ኣርዋሓት፡ ለሐጭር፡፡

ለዓቃይታይ፡ ምን፡ ሓዮት፡ ሞት፡ ሓራ፡

ህፍሽ፡ ቤላ፡ ደም፡ ልትማላእ፡ እብ፡ ደሐኑ፡ ኢፋግራ፡

ዎማንዱቃዩ፡ ምስሉ፡ ጀርጣ፡ ርሳስ፡ ኢዋጋራ

ጥሪፍ፡ ኢበላ፡ ክም፡ ደቤላ፡ ዎኢኣትሳቃራ፡

ደግያት፡ ሃይሉ፡ ሚክም፡ ጃራ፡ ሰበት፡ ኣማራ፡

“ንርስቲ ይዋጋኣላ ኣንስቲ”ቤላ፡ ካዐዱ፡ ፋግራ።

ሞት፡ ቃርድ፡ እላ፡ አለቡ፡ ረቢ፡ ላውዕለና፡

ሞት፡ ኢቃርዶ፡ እላ፡ ረቢቱ፡ ሻሁድና፡

“ክበልዕ ዝደሊ ገደል ኣፉ”ኸም እኒ ዓቃይታይ “እልፉ”

ቤት፡ ገመኔ፡ ኢትትደፈር፡ ብቆት፡ ቱ፡

እብ፡ ጽፍር፡ ቃትላካ፡ ዎክ፡ እብላ፡ ዕንታት፡ ግንሓቱ፡፡

ረቢ፡ ሀላ፡ ሐቴ፡ ዮም፡ እት፡ ተንቡካት፡

ክም፡ መጻ፡ ሰኒ፡ ኣውካድ፡

ሐወልቲ፡ ልተከል፡ እልኪ፡

ለምን፡ ቃብል፡ ልትረኤ፡ ዎ፡ ባካት።

ሓብሬታት

እትላ፡ ዲብ፡ ወርሕ፡ ጥሪ፡ 31ሁ፡ ሰነት፡ 2020፡ ዲብላ፡ ሸሌቅና፡ ሓጪር፡ ታርክ፡ ሓያት፡ ከንቴባይ፡ ብእምነት፡ ወድ፡ ቴድሮስ፡ ካትብ፡ ክም፡ ዐልኮ፡ ላልትፋቃድ፡ ቱ። ካእትላ፡ ክቱብዬ፡ ከንቴባይ፡ ብእምነት፡ እት፡ ፍንጌ፡ ሰነት፡ 1905 -1907፡ ዐራፋ፡ ብህል፡ ዐልኮ። እሊ፡ ልግባእ፡ ድኢኮን፡ እንደ፡ ቆቃልኮ፡ ለረከብክዎ፡ እሉ፡ እንደ፡ አትሳነንኮ፡ (ኣገናዚበ) ለሰነት፡ ለእታ፡ ሞታ፡ ሰነት፡ 1907 ወርሕ ሚያዝያ፡ ታ። እት፡ ድግም፡ መንሳዕ፡ ገጽ፡70፡ ረኤና፡ ምን፡ ገብእ፡ ዲብ፡ ኤርትራ፡ እብ፡ ዘበን፡ መአምበት፡ ሕክም፡ (ምምሕዳር) ጁሰፐ፡ ማርኬሴ፡ ሳልቫጎ-ራጂ፡ እብ፡ ሕማም፡ ሞታ፡ ልብል። ጋቨርናቶረ፡ ሳልቫጎ፡ ዲብ፡ ወርሕ፡ መጋቢት፡ 25፡ ምዕሉ፡ ሰነት 1907፡ ትሻያማ።

“ስም፡ አላባ “ ሸንከት፡ ገርበት፡ ዎ፡ ሻናቃራ፡ (ምድር ዓድ መሓሪ) ትትረከብ። “ዎ፡ “ተንቡካት” እት፡ ኣግዓሮ፡ እት፡ እንቱ፡ ግራህ፡ ዐድ፡ ቡላ፡ ቱ፡ ኣርድ፡ ኢካራ፡ መሐመድ፡ ኖር፡ ወድ፡ ሻንቅላይ፡ ዎ፡ መምህር፡ ፋዛጋ፡ ወድ፡ ዐብደልገድ፡ ወድ፡ አሹሻይ፡ ቱ።

አስክ፡ እብ፡ ብዕድ፡ ክቱብ፡ ንትራከብ፡ ረቢ፡ ምን፡ ሸር፡ ቃባ፡ ዎ፡ ዐጸባ፡ ልነጄና።

አሜን!!!!

Posted in Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *