መንቱ፡ ላሊ፡ ለኢሰክባ? by Mussie Bekit

መንቱ፡ ላሊ፡ ለኢሰክባ?

እብ፡ ሙሴ፡ በኪት።

02/28/2020

መንቱ ፡ ላሊ ፡ ለኢሰክባ?

ኣከሪት ፡ ለክሪት፡ ጀብለቱ

ደርሆ ፡ ተብዓት ፡ ለሰለስ ፡ ወክድ ፡ ልርኤ ፡ ሰዓቱ

ህመም ፡ ወድ ፡ ገሜነ ፡ ለለትጫፍር ፡ ዲብ ፡ ደብዓቱ

ገመል ፡ ለሹሙት ፡ ጀልወቱ

ኣቤር ፡ ግሱይ ፡ እት ፡ ከልወቱ

ከዋክብ ፡ ዓስተር ፡ ቃልዕ ፡ ዎላቃምጭ ፡ ዕንታቱ

በዐል ፡ ኣከር ፡ ለኢቃስነት ፡ መርባቱ

ጋን (ለሴረራይ) ኢሰክባ ፡ ከንዶእ ፡ ለእባቱ

በዐል ፡ ፍቲ ፡ ለሕማጥ ፡ ሻማቱ

ዓሳታት ፡ በሐር ፡ እት ፡ ልገቱ።

መንቱ ፡ ላሊ ፡ ለኢሰክባ?

እንጭራር ፡ እት ፡ ጻርሕ ፡ ዲብላ፡ ሰዐር ፡ እታ ፡ ከርሱ

ቃዋርዕ ፡ ምዕጥን ፡ ሕድ ፡ መግት ፡ ኖስ ፡ ኖሱ

ከልብ ፡ እት ፡ ናብሕ ፡ ፍርህ ፡ እት ፡ ነፍሱ

ሀበይ ፡ ዐስተር ፡ እግል ፡ ኢቲዳቅ ፡ ለዐል ፡ ላንቆትር ፡ ረኣሱ

ትካን ፡ ቃዋቅል ፡ ዓርቃይ ፡ ንጹፍ ፡ መኣሱ

ግዕል ፡ ከባብ ፡ ሽን ፡ ከደን ፡ ለሕያይ ፡ መንፈሱ

ሀድን ፡ ልትመየ ፡ ጫፍዕ ፡ ዎ ፡ ከዓሱ

ዓስከሪ ፡ ዋርድያ፡ ላሊ፡ ልነጀኒ ፡ ምን ፡ ርሳሱ

እሳት ፡ ተብዔናይ ፡ ትልጭ ፡ ልብል ፡ እብ ፡ ጥፍነቁ ፡ ዎ ፡ ፋኑሱ።

መንቱ ፡ ላሊ ፡ ለኢሰክባ?

በዐል ፡ ዕዳይ ፡ ለዕዳዩ ፡ ኢፋዲ

መዓግባይ ፡ (ክምቦብ) ፡ ለገለ ፡ ዋዲ

ግሁፍ ፡ ለልቡ ፡ ባዲ ፡ ምስል ሰላዲ።

መንቱ ፡ ላሊ ፡ ለኢሰክባ?

ጋሻይ ፡ ኢድሩር ፡ እብ ፡ ከኣሩ

ሚናኣደሚ ፡ ለባዲ ፡ ዳሩ።

መንቱ ፡ ላሊ ፡ ለኢሰክባ?

ጅህል ፡ መጎይላይ ፡ ለታናሰ ፡ ከበሮ

ምን ፡ ገለብ ፡ እት ፡ ምሕላብ ፡ ኣስክ ፡ ታሓታይ ፡ ሀበሮ

ለንጋለንጋ ፡ ምን ፡ ኩሉ ፡ ብቱክ ፡ ሰርሰሮ

ገድላይት ፡ ትተምነ ፡ ለጭገር ፡ በርበሮ

ኣርወ ፡ ስጡር ፡ ንሳሉ ፡ ለልትባላዕ ፡ ሐብሮ

ኣቅሕማይ ፡ ለምን ፡ ዓቅሙ ፡ ዎለዐል ፡ ራፍዕ ፡ ለዓጅበካ፡ ከኣፎ ፡ ክም ፡ ጻውሮ

በዐል ፡ ክዋና ፡ ተርህ ፡ ልትመየ ፡ ለምግዳ ፡ እት ፡ ለሳውሮ።

መንቱ ፡ ላሊ ፡ ለኢሰክባ?

ሓናኒት ፡ ረቢ ፡ ወደኮ ፡ እታ ፡

ከልል ፡ ትትመየ ፡ ክም ፡ ሓኪማይት ፡ ለእባ ፡ እብረታ

ረግዝ ፡ ትትመዬ ፡ እት ፡ ሰቴ ፡ ደማታ

ዎ ፡ እንታ ፡ ተሓምም ፡ እታ ፡ ዓመታ

እብ ፡ ሓዝ ፡ ዎክንክኒት ፡ ኢትሰክብ ፡ እት ፡ ዓርቃይ ፡ምን ፡ገብእ ፡ዎ ፡ ዓራታ።

መንቱ ፡ ላሊ ፡ ለኢሰክባ?

ሓጥር ፡ ከብደት ፡ ሓዬት ፡ ለባልዕ ፡ መገንድል

ዐንከቦተት ፡ ዓራታ ፡ ታሓብል ፡ ዎ ፡ ፈትል

ምንላ ፡ ለእግሉ ፡ ጻብጥ ፡ እግል ፡ ኦሮ ፡ ኢትፋጭል ፡ ዎ ፡ ኢትከፍል

ሓፋር ፡ ገናይዝ ፡ ለኣርድ ፡ ሓናፍል

ግራሻ ፡ ለሸወት ፡ ዕፉን ፡ ቃናብል

ሓሺል ፡ ወድ ፡ “ዓምር” ለዘነባዩ ፡ ሓምል

ሓዬት ፡ ዉጁህ ፡ በዐል ፡ ኤማን ፡ ዎ ፡ ጃምል

ክልሉ ፡ ዓቅብ ፡ ሃድእ ፡ እት ፡ እንቱ ፡ ዎ ፡ ካምል።

መንቱ ፡ ላሊ ፡ ለኢሰክባ?

ንህባይ ፡ ለለዓቅብ ፡ ኣፍ ፡ ልዳት፡ ቃፎ

እግል ክላ ለንህብ ፡ ዲሒን ፡ ዎ ፡ መንገፎ

ዎ ፡ ዓናጺት ፡ ለደመሚት ፡ ልትካረፎ።

Posted in Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *