ክልኦት ውላድ ቤኪት

ክልኦት ውላድ ቤኪት

By

Yassin Abrahim

2/22/2020

ክልኦት ውላድ ቤኪት

ሰብ ሓበን ወ ምርወት

ሰብ ኤማን ወ ኣማነት

ሰብ ጋጽ-ማሕበርና፡ መሓበር ውላድ ክልኦት ሃይጌት።

ክልኦት ማጦር-ሕድ ባጥሮ

ክልኦት ምስል መክሮ

ክልኦት ምስል ሓድሮ

ክልኦት ምስል ቃትሎ

ክልኦት ምስል ሃይቦ ።

ውላድ ዓድ-መሓሪ፡ ፍልቅ ዓድ-ቡላ

እኪት ወ ሰነት ምስል ልትሓዎላ

ዕልም ወ ምህሮ ምስል ውላድ መሓበር ልትካፎላ።

ሙሳ ወ ገርዝግሄር መን መስሎም

እሎም ሸገሪት መን ገርም  ምኖም

መን ቱ እብ ዕልም በድሮም

ወ መንቱ ክብር ወ ሕሽም ላሓልፎም

ሰብ ወቃይ ቶም፡ ክል ምኖም

ኢሓረኮ በን በን እግል ሒለዮም

ፈተኮ እብ ስም መሓበር  ምስል እግል ሓምዶም

ሓምደ ወ ሽክር እግል ሞላይ እት ምድር መንሳዕ

ምን ካልቃዮም !!

Posted in Posts.

6 Comments

 1. Thank you Woldino for your kind comments. Yes, our sister Tekea Asfaday, was excited and proud about the formation of the association. Although she was unable to attend the meetings, privately she was adamant about keeping it going stronger and stronger. I remember she was calling the Mensae people and asking them to the association.

 2. Thank you very much Yasin for your thoughtful beautiful poem you presented to our precious and deserving brothers musse and Gabe they are one of the pillars of our Hayget family.
  And in the meantime I would like to thank three of you for the poem you presented to my beloved mother no wonder she was proud WELET HAYGET.

 3. ክቡር ሑየ ያሲኖም፣
  ሙሴ እብ ስም ክልኢትና ካፊ በሊስ ሃይብካ። ላእወስክ እቱ ኣለቡ። ደኣም ኣኣክባድካሁ እትና። ሓቴ ላእላ እብላካ ምን ተሄለ፡ ሰፍላልናካ ላሞዳይካ ሸብብ በሎ። ዎምን ኩሉ ልጥዑም ሕላይካ ሰፍላልናሁ። ካኢተጫምበና እብለካ።
  ረቢ ልሕፈዘካ እልና ዎ ክረካ ዎ ገድካ ልብዛሕ።

  ሑካ ገረዝግሄር

 4. Eloquently written and aesthetically pleasing. Very accurate in content. Writing Tigre poems is your forte. Please keep it flowing.
  Hitka, tz

 5. Marhaba Yasinom! Welcome back! The artistic skill and the genuine poem we have been longing for. Beautifully put and to the point. I love your command of the Tigre language. Thank you!

 6. ሑዬ : ያሲን “ወድ ሕሩጥ ሰይፉ” ኣፍ :ምን :ምልአት ላብብ :ልብ :ልትሃጌ :: ላብብ :ዎ :ፊሂም :ምን :ገአካ እግልዬ :ዎእግል :ገረዝግሄር :እግል :ሙናትና :ብርክታ ዎ :እግል :ንስዔ :ብሽክለታ :ዎ :እግል :ንሳልና :ቺኮላታ ለገአት :ሐጫር :ምን :ቃራኣ :ለኢትትወነን :ታምስል ለኢአለባ :ዎ :ስነን :ሕለትካ : ዕንታትና :እት :መልእ :ዎ ሸርብ :ቃርኣናሃ :: እብ :ልብ :ሰበት :ፌተናቱ: ድኢኮን ምንኩም :ሓውና :ዎሓዋትና :ለዘዳ : ዕልም :ምን ገብእ :ዎ :ሕልም : አላብና :: እምበላ:ሰነት :ንዬት : ክድመት :እግል :ውላድ :ዎ : አዋልድ :ሃይገት :: ረቢ :ልጽባጣካ :እልና :ምስል :ኒዚድ :ዎ :ንሒስ:: ከርካ :ልብዛሕ :ዎልውሳዕ::
  ምን :ብዙሕ :ለፈቱካ : ለለዐልቡካ :ዎ :ሐስቡካ : ውላድ :ክትፈት :ዎ :ፍልቅ :ቡላ :ገርዝግሄር :ዎ : ሙሳ ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *