በኪት፡በዓል፡እማት by Dr. Yeghin Habtes

  በኪት፡በዓል፡እማት።

እም፡ዓቅባይት፡ዉላዳ፡ታ፡፡ አምዕል፡ዎላሊ፡ሕጌ፡ዎገለብ፡ታ።

እም፡ቃጵዓይት፡ታ።ሰኒ፡ምን፡እኩይ፡ዎአማን፡ምን፡ሓሰት፡ላተምህር፡ናይ፡ሰልፍ፡መምህር፡ታ።

እም፡መግሀፍ፡ላኣላባ፡እግል፡ኖሼ፡ላኢትብል፡ጻጋይት፡ዎኩሉ፡ሸነክ፡ውላዳ፡ላታማርሕ፡መስኖ፡ታ።

እም፡ውላዳ፡ገጽ፡ቃዴም፡እግል፡ሊበሎ፡ዎአምር፡ዎመስናዓት፡እግል፡ልምለኮ፡አምዕል፡ዎላሊ፡ሻቄ፡ዎተኖኬ።

ፍቲ፡እም፡ላኢልትጻገብ፡ዎላኢልትከልስ፡ዓቢ፡ህያብ፡ረቢ፡ቱ።

አዜ፡እላ፡ልእከቼ፡ላረኤኩም፡ዉላድ፡ዎኣዋልድ፡ዎእምኩም፡ስምጥኩም፡ምን፡ተሀሌ፡ኬርኪ፡ልብዛሕ፡ይማ፡እንደ፡ትበው፡እት፡ክልኦት፡ላድቅማ፡ዎብሶታ፡ሶዖማ፡

ዎአና፡እብ፡እንክርዬ፡እግል፡ክልክን፡እምማት፡ኣዋልድ፡መሕባርና፡ዮም፡ምዕልክን፡ታ፡ካሽናና፡ዎታሓንቃቃ፡ በኪት፡በዓል፡እማት፡ሊደዮ፡እልክን፡እት፡እብል፡እከልስ።

የጊን፡ወድ፡ህብቴስ፡እናስ፡መንሳዓይ።

Posted in Posts.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *