ሳፋላል – ምን፡ ያሲን እብራሂም 4/19/2016

ሳፋላል
ላ ምድርየ ሻላል
ላ ብሩድ ሻማል፣
ማሓዛት ዎሮራ
በልታ ዎ ደንጉራ
ገለብ ምሕላብ ምስል ኢራ፣
ሳፋላል…..
እክሉ ዎላ ማዩ
ስብኡ ዎ ላ ንዋዩ
እመኑ ዎላ ዕጨዩ
ጋድሞታቱ ዎላ ኣድብሩ፣
ሳፋላል…..
ላውላድ ሸገሪት
ሰብላ ምርወት
ዎሰብላ ጽሩይ ዓምዒት
ዎላ ኣዋልድ ላቃይሒት
ዋሃ ግርመት
እት ጽጋደን ደሃብ ዎ ምስግነት፣
ሳፋላል….
መጽኤና ዘመን ኢዛማና
ሓዳግና ግራና ላሰኒ ሞዳይና
ካ ኣብሑር ባታክና
ዓድ ከደን ሓዳርና
እት ማዳይን ኣፍሪንጂ ፋናጥር ጋባና
እላ ኢዓለት ኢትትጋባእ እደና፣
ሳፋላል….
ኣቅሕማ ዶል ባዳሃ ደነብር ወደ
እላ እግል ኢንምሰል ..ኢንብደ
ንዕቀቦ ታሪክ ገቢልና ዎላ ዓውደ
ዎላ ጥዕም ህግያና ህግያ ትግረ
ሕበር ንግመ ሚ ክም እንወደ፣
ሳፋላል ሓልፈት….
ሓመድኮካ ሞላየ ሓምደ ፈተ ዎ ሽክር
ርዙቃም ሕና እብ ኣዳም ሰብ ዕልም ዎ ፍክር
መስረተው ዎልድ ክልኦት ሃይጌት ላማሕበር
እት ረዪም ዲብ ምውዳቅ ምድር
ሳፋላል ሓልፈት ውላድ ሃይገት ታዓገለው ዲብ እሊማሕበር
እት ክል ክልኤ ሰነት ድማን ሕድ እንባጥር
ድግም ዎ ታሪክ ላሕዱግ እግልና ምስል እንዘክር፣
ካገድም እድየ እድካ ኒበል
ኢንቅፈል ዎ ኢንትሃመል
ማሕበርና እት ፎቃይና ንሕዘል።

Posted in Publications.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *