ምን፣ ሰብ፣ ህጅክ፣ እት፣ ረአስ፣ ቡን። ገረዝግሄር፣ በኪት፣ ወሙሴ፣ በኪት። 8/ 5/2015

A Tigre Article Min seb hijk eit r’es boon Date: 08/ 05/ 2015 ምን፣ ሰብ፣  ህጅክ፣ እት፣ ረአስ፣ ቡን። ገረዝግሄር፣ በኪት፣ ወሙሴ፣ በኪት። 8/ 5/2015 ለ፣ 4፣ አውቃት፣ ከፈፍል፤ ኣስማይ፣ አወርሕት፤ አስማይ፣ ከዋክብ፤ ወአስማይ፤ ፍጉር። አዪ፣ ገቢል፣ ናይ፣ ኖሱ፣ አስማይ፣ አዋርሕ፤ አስማይ፣ ከዋክብ፤ አስማይ፤ አውቃት፣ ምስል፣ ፋረጎቱ፣ ሀላ፣ እሉ። ከዮም፣ […]

Continue reading

ህጅክ: እት: ረአስ: ቡን። 6/26/2015 እብ: ሙሴ፤ በኪት፤ ወገረዝግሄር፤ በኪት።

ሰንበት: ዐለት ። ሰንበት: ሰኔ: 20, 2015።ዐድ :ገረዝግሄር :እግል :እትአንገድ ግስኮ። ክምላ :ዐዋዲና :ወለመድ :ሰልፍ :ገጨ :ጃላጥኮ :ወስራክ :እስ እንዬ: ፈትሐኮ።መአስ :ተሀዬበኒ :እግል :አምባስጥ :ወግሩም :እግል :እጥፋሕ። እባ ፥እባ :ወይዘሮ አልማዝ :በዐል :ቤቱ :እግል :ገረዝግሄር :ቡን ፤ ሻሂ፤ ማ :ነብራ፤ ትቤ። ሰልፍ :ቡን ለሓይሰና :ክም :እንቤ :እት :ትስዔ :ገሰት :ከኮር :ለመስል :ሕብሩ :ክምሆላይ:ሰንዱቅ […]

Continue reading