ዕጨይ ከደን ወፍሬ ከደን። እብ ኑርያ ዐውቴ

ዕጨይ ከደን ወፍሬ ከደን። እብ ኑርያ ዐውቴ። 03/06/2021 እት ዐድና ኤርትራ ዝያዳ ለእታ ወለድኮ ወዓበኮ ሃይገት ጸዐዳ ወኣዋልዳ ገለብ ወምሕላብ ወድዋራቱ ፍሬ ከደን ምን ገብእ ወሓመሊት ከደን ረቢ ሞላይ እግል ሙነት ውላድ ሚናኣድም ለሀበዩ ዎ ክምሰልሁማ ብዙሕ ኣቃጥፍ እግል ስራይ ለናፍዕ ሀላ። ከሓድ ኮድዬ (ዐቅምዬ) ምን እሊ እንደ አንበትኮ እከርዮ። […]

Continue reading

ገለብ ሰነት ሳብዒን By Yassin Ibrahim 12/30/2020

ገለብ ሰነት ሳብዒን By Yassin Ibrahim ሰነት ኣልፍስዕምእት ው ሳብዓ እላ ሰነት ዲማ ኢእትራሳዓ ኣድማይ ኣዳምየ እትሖላ ቱ ላትካዓ። ሕራምና ክም ዕጨይ ናዳያ’ት ኣብያተን ደመን ዋሓዛ’ት ኣፍያተን ዓራጋያ’ት ዓስተር ጻሎተን። ኢትትዘመት ዘመተት ገለብ ድገና ጦርሳራዊት–ክማንዶስ ዘምተዎ፡ ላባዓልደሓን ሻዓብና እሳት ከረው እትላ ግሩም ኣብያትና/ ማራብዕና ክም ሃቡይ ‘ት ደብር ኣትመየዎ ላሳብና […]

Continue reading

ሓጫር ሕላየት እግል መፍቃዲ ኣብረሄት ጨዋይ by Gerzgiher Bekit

ሓጫር ሕላየት እግል መፍቃዲ ኣብረሄት ጨዋይ እብ ገረዝግሄር በኪት 08/10/2020 ኣብረሄት ወለት ጨዋይ ወለት ኣስመራ ኢበለኪ ማ ወለት ገለብ ኣዳምኪ ብዙሕ ቱ ማን ዎድገለብ ኣርሄት ወለት ጨዋይ ለበዓል ኣማን ወለት ጅቤት እንቲ ወለት ጁክት ወለት ዕትማን ሕት ናፋዕ ወድ ዕትማን ለመስኒ ኢኖ ሊትማን ለእግል መንሳዕ በዓል ሓበን ዎኤማን እም የታይም […]

Continue reading

ርፋዕ፡ንሳል፡ዲብ፡መስኒ፡፡ዎ፡ፋታይ by Dr. Yegin Habtes

ርፋዕ፡ንሳል፡ዲብ፡መስኒ፡፡ዎ፡ፋታይ። እብ፡ ደ/ር የጊን፡ህብቴስ፡ እት፡ ምድር፡ መንሳዕ፡ አቡዕቦታትና፡ ዎአባችና፡ ቡዙሕ፡ ስርዓት፡ አፍታሓት፡ ዎ፡ዓዶታት፡ ዓላ፡እሎም፡ ገሌሁ፡ አስክ፡ ዮም፡ ናብዕሎ፡ ዎነከብሮ፡ ሀሌና። ዎገሌሁ፡ዲ፡ ምድር፡ ዐ ለዮ፡ ዎመዓየሸት፧ ምድን፡ ቀትሎ፡ ሀላ። ዎሮት፡ ምንና፡ መይት፡ ለሀላ፡ ዓዶታትና፡ ርፋዕ፡ን ሳል፡ቱ። እሊ፡ሚቱ፧ ምን፧ ትብሎ፡ አተንሱኒ፤ እት፡ ላሓልፋ፡ ኣዝቡን፡ እናስ፡ ወአት፡ማ፡ ብዕራይ፡ አክላ፡ ሓርዳ፡ ላንሳል፡ ላ፡ ወአት፡ […]

Continue reading

ደሓን፡ ለሃባካ፡ ኣያ፡ ገብረስ፡ ወድ፡ እስጢፋኖስ። by Mussie Bekit

ደሓን፡ ለሃባካ፡ ኣያ፡ ገብረስ፡ ወድ፡ እስጢፋኖስ። (ኣቡና ገብረስ እስቲፋኖስ ሐመድከር እት ሰነት 1922 ወርሕ 8 ዕለት 26 እት ገለብ ትዋላዳ ዎእት ሰነት 2020 ወርሕ 8 ዕለት 30 ምን እላ እድንያ እት ከረን ዓራፋ ዎእት ገለብ ትቃባራ) ምን፡ ሙሴ፡ በኪት። ደሓን ለሃባካ ጽዕዱይ፣ ጭሎይ ጨላሞ። እብ ሕውራረት ለፋጃዓካ፣ ለእደዩ እንዳይ ትሳለሞ። […]

Continue reading

ንዓለምና ብሓደ“ቋንቋ”ዘዛርብ ዘሎ ኮሮናቫይረስ። by Mussie Bekit

ንዓለምና ብሓደ“ቋንቋ”ዘዛርብ ዘሎ ኮሮናቫይረስ። ብሙሴ በኪት። “ታሪኽ ንርእሱ ይደግም “ይበሃል። እወ!ታሪኽ ንባዕሉ ብኻልእ መልክዑ ንርእሱ ይደግም እዩ። ብኻልእ መልክዑ ኪብል(ኽብል) እንከለኹ ካብቲ ቕድሚ ሕጂ እቲ ታሪኽ እተሰርሓሉ ግዜ፡ ዝነበረ፡ ተዋናይን እንተ ሰብ ዀይኑ ወይስ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታትን መዓትን እንተላይ ግዜ፡ ፍልልያት ይሃሉ ድኣ እምበር ናይቲ ድግመት ተግባርን ሳዕበናቱን ዳርጋ ይመሳሰል […]

Continue reading